sv-SE

IMPRESS projektet finansierat

25 millioner kronor till Uppsala-forskning om mikroorganismer och modeller av kollagring i skogen!

FORMAS fick total in 92 ansökningar om finansiering av starka forskningsmiljöer under 2011, och åtta av dessa blev finansierade. En av dem är IMPRESS, vars forskargrupp för samman ledande komptens inom mikrobiell ekologi och ekosystemmodellering. Projektet startas den 1 januari 2012, och löper över en femårsperiod.