sv-SE

Planeringsmöte

Den 11 juni träffades hela gruppen för planeringsarbete. Vi är nu i färd med att planera årets fältarbete efter att ha valt ut fältförsöksområden. Till att börja med arbetar vi främst med en åldersgradient.