sv-SE

Välkommen Andreas!

 

Andreas Hagenbo Andreas Hagenbo, utbildad till jägmästare i Umeå, har tackat ja till doktorandtjänsten ‘Quantification of carbon fluxes in forest ecosystems’. Andreas kommer att börja jobba den första augusti och huvudsakligen vara placerad vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. I handledargruppen ingår Petra Fransson (huvudhandledare), Roger Finlay (biträdande handledare) och Alf Ekblad (biträdande handledare).