sv-SE

Välkommen Iuliia!

Iuliia Kyiashchenko har anställts som doktorand inom IMPRESS. Under handledning av Björn Lindahl, Karina Clemmensen och Erik Karltun kommer Iuliia att undersöka faktorer som formar svampsamhällen och hur dessa samvarierar med kollagring i skogsmark.